Helderse Volksuniversiteit

Bestellijst

Geen bestellingen

Coronabeleid HVU voor cursisten

Coronabeleid Helderse Volksuniversiteit: voor cursisten

Voor de Helderse Volksuniversiteit zijn de maatregelen die de overheid instelt ter voorkoming van besmetting bindend. Daarnaast willen we zorg dragen voor een omgeving waarin docenten en cursisten zich veilig voelen en waarin zij zo veel mogelijk in staat zijn lessen te geven en te volgen.

We hopen komende jaren niet meer te maken te krijgen met lockdowns en beperkende maatregelen en alle lessen weer fysiek te kunnen geven. Maar we willen wel voorbereid zijn op een situatie waarin we door een virus beperkt worden in onze contactmogelijkheden.

Uitgangspunten voor ons beleid zijn:

  • Veilige omgeving voor docenten en cursisten.

  • Duidelijkheid over de aanpak bij inschrijving.

  • Financieel gezond blijven: zo min mogelijk restitutiebetalingen.

  • Doorgaande lijn voor de cursisten: groepen cursisten bij elkaar houden.

  • Uitstel van lessen is beperkt mogelijk, de lessen eindigen uiterlijk half mei.

 

Afhankelijk van de ernst van de situatie kunnen we met de volgende maatregelen te maken krijgen:

1. Lockdown, geen fysieke lessen mogelijk.

De taallessen worden zo veel mogelijk online voortgezet. Cursisten worden bij inschrijving ervan op de hoogte gesteld dat lessen tijdelijk online gegeven kunnen worden. Op de website komt een duidelijke instructie te staan voor de meest gebruikte programma’s. Inschrijven betekent dat u hiermee akkoord gaat. Dit betekent dat we geen restitutie van een deel van het cursusgeld geven als u niet mee wilt doen met online-lessen.

Voor taaldocenten die geen lessen online willen geven zullen we in overleg kijken wat de mogelijkheden zijn.

Voor de niet-taallessen wordt eerst gekeken of uitstellen mogelijk is. Indien dit niet in het rooster past zal de cursus niet doorgaan.

2. Beperking aantal cursisten in de lokalen ivm 1,5 meter maatregel

In augustus neemt het bestuur de beslissing over het aantal cursisten per cursus. Als de kans op maatregelen groot is, zullen we de aantallen aanpassen aan wat mogelijk is bij 1,5 meter afstand.

3. Sluitingstijd

Als de overheid niet-essentiële winkels sluit om 18:00 uur of 20:00 uur, dan stoppen de fysieke lessen allemaal, ook de lessen die overdag worden gegeven. De Volksuniversiteit valt onder dezelfde regeling als niet-essentiële winkels.

Als de maatregelen van de overheid weer fysieke lessen toelaten, maar de docent voelt zich nog niet veilig om voor een groep cursisten les te geven, dan kan in overleg met het bestuur de periode online-lesgeven verlengd worden.