Helderse Volksuniversiteit

Bestellijst

Geen bestellingen

Declaratie docenten

Declaratieformulier docenten HVU

Door middel van dit formulier dient de docent de lesuren en eventuele reiskosten te declareren bij de penningmeester van de HVU. Met dit formulier kan voor meerdere cursussen gedeclareerd worden. 

De declaratie kan eind december of aan het eind van de cursus worden ingediend. De opgave eind december is niet verplicht, maar kan met het oog op het eind van het belastingjaar gewenst zijn.

De penningmeester gaat pas tot betaling over, als het ondertekende formulier financiële administratie en alle andere ondertekende formulieren zijn aangeleverd.

(Bij voorkeur mailen naar de penningmeester: penningmeester.hvu@gmail.com , handtekening is niet noodzakelijk bij e-mail)

download declaratie formulier

download formulier financiële administratie