Helderse Volksuniversiteit

Bestellijst

Geen bestellingen

Overeenkomst van Opdracht (OvO)

Overeenkomst van Opdracht (OvO)

Hierin is de werkrelatie tussen de docent en de Helderse Volksuniversiteit vastgelegd. Deze overeenkomst betreft het cursusjaar 2019-2020, maar als zich geen wijzigingen voordoen, zal de overeenkomst ook van kracht blijven voor het volgende cursusjaar en de daaropvolgende cursusjaren.

download de meest recente OvO