Overeenkomst van Opdracht (OvO)

Hierin is de werkrelatie tussen de docent en de Helderse Volksuniversiteit vastgelegd. Deze overeenkomst betreft het cursusjaar 2019-2020, maar als zich geen wijzigingen voordoen, zal de overeenkomst ook van kracht blijven voor het volgende cursusjaar en de daaropvolgende cursusjaren.

download de meest recente OvO