Samenwerking EVVV Zijpe

Sinds 2017 werken wij samen met onze collega’s van de Educatieve Vorming voor Volwassenen Zijpe (EVVV Zijpe). Beide partijen (HVU en EVVV) streven er naar om mensen laagdrempelig interessante/leerzame mogelijkheden te bieden om zichzelf verder te ontwikkelen. De samenwerking bestaat uit het uitwisselen van ervaringen en ideeën over het volwassenenonderwijs en de organisatie ervan. Ook proberen wij elkaar te helpen: als bijvoorbeeld bij één van de partners een cursus niet door kan gaan dan informeren wij onze cursisten als bij de partner nog plaats is in een vergelijkbare cursus. Uiteraard gebeurt dit alleen met toestemming van de betreffende cursist. Sinds 2019 organiseren we de cursus Sterrenkunde samen met de EVVV en de Cees Buining Sterrenwacht in Julianadorp.