Helderse Volksuniversiteit

Bestellijst

Geen bestellingen

Stoppen lessen HVU in verband met Coronavirus

zaterdag, 14 maart, 2020

De Helderse Volksuniversiteit heeft in verband met het Coronavirus moeten besluiten om per direct alle lessen te beëindigen. Doorslaggevend voor ons besluit waren de volgende feiten:

  • Internationale trends laten zien dat we in snel tempo zwaardere maatregelen zullen moeten treffen in Nederland ("de situatie is aan het kantelen").
  • Onze doelgroep (HVU) bevat relatief veel oudere en dus kwetsbare cursisten en docenten.
  • De bibliotheek heeft alle activiteiten geschrapt en is alleen nog open voor het lenen van boeken.
  • Er is geen directe maatschappelijke noodzaak om de HVU open te houden en dan past ons besluit om sociaal contact te vermijden.

Wij vertrouwen op ieders begrip.

Het bestuur van de HVU