Helderse Volksuniversiteit

Bestellijst

Geen bestellingen

Veelgestelde vragen docenten

Afspraken en “frequently-asked-questions” tbv Docenten 2018-2019

Bij deze een overzicht van de meest gestelde vragen en weetjes voor docenten. 

1. Nieuwe docenten. Zodra duidelijk is dat je cursus doorgaat krijgt je van onze secretaris een drietal documenten. De Overeenkomst van Opdracht (OVO) waarin veel algemene afspraken staan vermeld, een vragenlijst tbv onze financiële administratie en een declaratieformulier waarmee je na de cursus kunt declareren.

2. Doorgaan cursus. Ongeveer 2 weken voor de start van een cursus besluiten we op basis van het aantal inschrijvingen of de cursus door kan gaan. Bij twijfel of vragen (over bv maximaal aantal cursisten) zullen we contact met de betreffende docent opnemen. Als de cursus doorgaat ontvang je tevens een lijst met namen en contactgegevens van de cursisten. (!! aandacht voor privacy cursisten, zie pt 13 !!)

3. Meer/minder cursisten dan verwacht. Graag even doorgeven als er cursisten op de lijst staan die niet op zijn komen dagen cq er cursisten zijn die niet op de lijst staan.

4. Lokaalindeling. Bij de lokaalindeling zullen wij zo veel mogelijk rekening houden met de grootte van de groep en door jullie aangegeven aandachtspunten. Eventuele bijzonderheden (bv een cursist die slecht ter been is) proberen we samen gelijk in de eerste week op te lossen. De concept indeling sturen wij ook ongeveer een week vóór aanvang van de lessen.

Tijdens de eerste cursusweek zal er 's-avonds zoveel mogelijk een bestuurslid aanwezig zijn om samen met jullie eventuele knelpunten te helpen op te lossen. Mocht dit niet het geval zijn, dan graag met de concierge een noodoplossing verzinnen en ons informeren voor een structurele oplossing.

5. Open en sluitregeling. Bij aanvang van de lessen zullen de lokalen open zijn en is er tot de sluiting een conciërge (Menno Veenstra), die na je vertrek het gebouw afsluit. Mocht het lokaal toch nog op slot zijn dan ligt er de sleutel van de HVU in de onderste lade midden achter de balie. Graag de sleutel na gebruik direct weer terug (laten) leggen en het lokaal netjes achterlaten.

6. Gebruik (DIGI-)borden. In alle lokalen is een bord beschikbaar dat dmv HDMI kabel aangesloten kan worden aan een laptop. Op de borden kan ook met de ter plekke beschikbare wisbare pennen op geschreven worden. De ervaring leert dat het handig is om zelf voor noodgevallen een eigen wisbare stift mee te nemen. Graag aan de conciërge (Menno) doorgeven als er geen pennen zijn.

7. Kopieerregeling. De HVU heeft een overeenkomst met de bibliotheek dat jullie kopieën mogen maken voor de cursus op het apparaat bij de balie bij de hoofdingang. Graag je eerst even melden bij de balie en ook aan de balie doorgeven als het papier op is.

8. Toiletten. Voor het gebruik van de toiletten zijn tot acht uur muntjes nodig. In onze lokalen is een bakje met muntjes. Na acht uur zijn de toiletten van het slot, ook voor schoonmaakdiensten.

9. Schoolvakanties. In principe worden er geen lessen gegeven tijdens feestdagen en de schoolvakanties.

10. Lesuitval. Graag tijdig doorgeven wanneer een les niet door kan gaan en in overleg met de cursus coördinator en cursisten afspreken wanneer deze kan worden ingehaald.

11. Consumpties. Tijdens de lessen worden door de HVU geen consumpties verstrekt. De bibliotheek heeft tijdens openingsuren wel een bar waar eenvoudige consumpties worden verkocht. We hebben afgesproken dat de docenten een korting krijgen op de standaard prijzen (10%). Dit geldt ook als je samen met je cursisten wat gaat drinken.

12. Calamiteiten. Bij een calamiteit gaat er een alarm af bij DEKO en wordt de brandweer gealarmeerd. De deuren gaan automatisch van het slot, vluchtroutes zijn aangegeven. Bezoekers en personeel dienen het pand te verlaten zonder gebruik te maken van de lift. Vanwege de complexiteit van het gebouw en de bezetting is met de brandweer afgesproken dat er geen BHV/ontruiming door de bibliotheek plaatsvindt, maar dat de brandweer zelfstandig tot actie overgaat. 

13. Belboom/Whatsapp. De docenten dienen met de cursisten afspraken te maken om efficiënt en tijdig elkaar te bereiken bij bv ziekte van de docent. Dit kan door middel van mail, een belboom of een whatsapp groep. Vraag eerst aan de cursisten of ze toestemming geven voor delen van contactinformatie zodat we nare discussies i.h.k.v. privacy voorkomen.

14. Contact bij noodgevallen en onvoorziene zaken. Wij denken dat we in samenwerking met de KGB en jullie aan alle belangrijke zaken hebben gedacht. Voor noodgevallen en onvoorziene zaken zijn er de volgende mogelijkheden:

    • Balie School7: (tel 0223623434)

    • Conciërges: Na werktijd in School 7 (Menno Veenstra) en gedurende kookles (Bart den Does)

    • Bibliotheek (KGB) heeft een emailadres voor het melden van kleine reparaties aan de lokalen:
                                               reparaties_school7@kopgroepbibliotheken.nl 

    • Cursusplanning: mailen naar de cursuscoördinatoren. Ook voor overige vragen kunnen jullie altijd bij ons terecht:
                                              cursuscoordinator.hvu@gmail.com (Gré en Ronald)